Prehľad kurzov ponúkaných v našej akadémii

  Vítame Vás na predstavení kurzov našej akadémie!

     Je pre nás veľkou cťou a potešením uviesť vás do sveta vzdelávania a poznania, ktorí sme pre Vás pripravili so starostlivosťou a vášňou.

    V našej akadémii sa snažíme ponúknuť rozmanité a obohacujúce vzdelávacie kurzy, ktoré pokrývajú široké spektrum záujmov a potrieb.

  Sme presvedčení, že vzdelávanie je kľúčom k osobnému rastu a profesionálnemu úspechu, a preto sme sa zaviazali poskytovať kvalitné a odborné kurzy, ktoré Vám pomôžu rozvinúť vaše schopnosti a dosiahnuť vaše ciele.

     Naši lektori a lektorky sú skúsení odborníci vo svojich oblastiach, ktorí sú oddaní vašej edukácii a pripravení vám poskytnúť potrebnú podporu a inšpiráciu.

      S ich vedením a vaším odhodlaním  dosiahnete nielen vynikajúce výsledky, ale zároveň budete mať príležitosť objavovať nové perspektívy a možnosti štúdia.

   Nech sa naše kurzy stanú pre Vás dôležitou súčasťou vašej životnej cesty a nech vám prinášajú nielen nové vedomosti, ale aj radosť a spokojnosť.

   Tešíme sa na spoločné stretnutia a spoločné objavovanie nových poznatkov a skúseností.

      S úctou,

      Domika a Miloš 🙂

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA LEARN&SMILE PRE DETI 3 - 6 ROKOV

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA LEARN&SMILE PRE DETI 7 - 10 ROKOV

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA LEARN&SMILE PRE DETI 11 - 18 ROKOV

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA LEARN&SMILE PRE MATURANTOV

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA LEARN&SMILE PRE DOSPELÝCH

KURZ BUSINESS ENGLISH CEZ LEARN&SMILE - VZDELÁVANIE VO FIRMÁCH

DOUČOVANIE